ชิหาย


1

ย่อมาจากคำว่า "ชิบหาย" ให้ดูสุภาพนิดส์ๆ ทั้งๆ ที่มันก็มีความหมายเดียวกัน

"ลูกเตะพอทำเนา แต่เท้าไม่ได้ล้างมากี่วัน เหม็นชิหายเลย" คำพูดของ เทพเมฆาอัคคี จากเรื่องคนเล็กหมัดเทวดา


เสนอนิยามใหม่

ชิหาย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง