นิยามที่ดีที่สุด
ชิหาย

ย่อมาจากคำว่า "ชิบหาย" ให้ดูสุภาพนิดส์ๆ ทั้งๆ ที่มันก็มีความหมายเดียวกัน


"ลูกเตะพอทำเนา แต่เท้าไม่ได้ล้างมากี่วัน เหม็นชิหายเลย" คำพูดของ เทพเมฆาอัคคี จากเรื่องคนเล็กหมัดเทวดา