ช่องทางสีสวย


6

พบได้ในนิยายชายรักชายเวลาเคะกับเมะซั่มกัน หรือเรียกอีกอย่างว่าช่องทางคับแคบ
เป็นช่องที่มนุษย์มีเอาไว้ถ่ายของเสียออกจากร่างกาย และเป็นช่องที่เมะเอาไอ่นั่นใส่เข้าไปในตัวเคะ

"ผมสอดนิ้วแรกเข้าไปในช่องทางสีสวยเพื่อเปิดทาง และค่อยๆสอดเพิ่มไปอีกทีละนิ้วๆ"


เสนอนิยามใหม่

ช่องทางสีสวย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง