ช่อ


10

ดอกไม้ ในที่นี้หมายถึง ดอกส์ ที่มีเยอะมากๆ จนสามารรวมเป็นช่อดอกส์ไม้ได้ สามารถเพิ่ม ส์ เพื่อแสดงปริมาณได้เช่นกัน

โถ่ อีช่อ!


เสนอนิยามใหม่

ช่อ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง