นิยามที่ดีที่สุด
ช่อ

ดอกไม้ ในที่นี้หมายถึง ดอกส์ ที่มีเยอะมากๆ จนสามารรวมเป็นช่อดอกส์ไม้ได้ สามารถเพิ่ม ส์ เพื่อแสดงปริมาณได้เช่นกัน


โถ่ อีช่อ!