ชองยุนโฮ


4

สามีสุดที่รักของแจจ๋า

หล่อไม่บันยะบันยัง


เสนอนิยามใหม่

ชองยุนโฮ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง