นิยามที่ดีที่สุด
ช๊อต

เป็นการกล่าว แสดงอาการถึงการปั่นป่วน,ไม่ไหว,ไม่พอ,หมดตัว


-สิ้นเดือนเหมือนจะสิ้นใจเหอๆๆ [กรูช๊อต!!!]
-ช๊อตค่ะ ไม่ต้องสงสัย ใครใจสปอร์ตมั่งคะ