ชอบ


0

ติดใจ มีความหลงไหลเล็กน้อย

ศศิธร รู้สึกชอบ Harry มากๆ


0

สนใจ อยุ่ไม่น้อย

โบนัสรุ้สึกชอบพิมมากๆๆ


-1

แปลว่ารัก ภาษาอังกฤษ: like

อะคุโตะชอบเล่นเปียโน


เสนอนิยามใหม่

ชอบ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง