นิยามที่ดีที่สุด
ชอบ

สนใจ อยุ่ไม่น้อย


โบนัสรุ้สึกชอบพิมมากๆๆ

ชอบ

ติดใจ มีความหลงไหลเล็กน้อย


ศศิธร รู้สึกชอบ Harry มากๆ

ชอบ

แปลว่ารัก ภาษาอังกฤษ: like


อะคุโตะชอบเล่นเปียโน