ช่วยตัวเอง


1

กูไม่รู้. ไม่อยากบอก

เหี้ย


เสนอนิยามใหม่

ช่วยตัวเอง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง