นิยามที่ดีที่สุด
ช่วยตัวเอง

กูไม่รู้. ไม่อยากบอก


เหี้ย