นิยามที่ดีที่สุด
ชูวิทย์

เจ้าพ่ออ่าง นักการเมือง


เงี่ยน ไปบ้านพี่ชูวิทย์กัน