แพลนแพลน


24

ใช้ศัพท์ธรรมดาที่คนอ่านไม่เข้าใจ , /me ตามด้วยอาการนาม

พระนครฝนตก สักพักคงไล่มาพัทเยอมรมิงแก้วเมืองปัวเป็นแน่ คงจิอดวิ่งอีกเป็นแน่ แย่จุงเลอ /meวอร์มเสียงแบบอ้วนมณีรอสั่งเคแย๊ปซีตอนห่าฝนโบ้ม


เสนอนิยามใหม่

แพลนแพลน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง