นิยามที่ดีที่สุด
แพลนแพลน

ใช้ศัพท์ธรรมดาที่คนอ่านไม่เข้าใจ , /me ตามด้วยอาการนาม


พระนครฝนตก สักพักคงไล่มาพัทเยอมรมิงแก้วเมืองปัวเป็นแน่ คงจิอดวิ่งอีกเป็นแน่ แย่จุงเลอ /meวอร์มเสียงแบบอ้วนมณีรอสั่งเคแย๊ปซีตอนห่าฝนโบ้ม