พล พต


1

ผู้นำเขมรแดง

พล พตสาดน้ำเต็มๆเบย


เสนอนิยามใหม่

พล พต
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง