เพลีย


18

หมดปัญญาจะโน้มน้าว ต่อกร หรือทำความเข้าใจ

ถ้าแกกลับไปคบกับมันแล้วอกหักอีกก็ไม่ต้องมาให้ชั้นปลอบแล้วนะ เพลีย!


เสนอนิยามใหม่

เพลีย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง