นิยามที่ดีที่สุด
เพลีย

หมดปัญญาจะโน้มน้าว ต่อกร หรือทำความเข้าใจ


ถ้าแกกลับไปคบกับมันแล้วอกหักอีกก็ไม่ต้องมาให้ชั้นปลอบแล้วนะ เพลีย!