นิยามที่ดีที่สุด
เพลียหอย

เป็นคำที่แสดงการอาการเหนื่อยใจ เอื้อมระอา


ฉันละเพลียหอยกับแกจริงๆ ดีออก