เพลียหอย


1

เป็นคำที่แสดงการอาการเหนื่อยใจ เอื้อมระอา

ฉันละเพลียหอยกับแกจริงๆ ดีออก


เสนอนิยามใหม่

เพลียหอย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง