นิยามที่ดีที่สุด
พลอยพู

หมูอ้วน อ้วน ควาย นิสัยไม่ดี


อ้วน ควาย