พลอยพู


0

หมูอ้วน อ้วน ควาย นิสัยไม่ดี

อ้วน ควาย


เสนอนิยามใหม่

พลอยพู
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง