พวกแม้ว


1

พวกเหี้ย

eปูเน่า


0

ไม่มีดีแล้วสำหรับเหี้ยอย่างมึง ไอ้แม้ว

eปูเน่า


เสนอนิยามใหม่

พวกแม้ว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง