นิยามที่ดีที่สุด
พวกแม้ว

พวกเหี้ย


eปูเน่า

พวกแม้ว

ไม่มีดีแล้วสำหรับเหี้ยอย่างมึง ไอ้แม้ว


eปูเน่า