พี่วุฒิ


1

วุฒิศักดิ์คลีนิก

เฮ้ยกูไม่ว่างวันนี้กูไปพี่วุฒิ


เสนอนิยามใหม่

พี่วุฒิ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง