นิยามที่ดีที่สุด
พี่วุฒิ

วุฒิศักดิ์คลีนิก


เฮ้ยกูไม่ว่างวันนี้กูไปพี่วุฒิ