พศ


1

ปากหมา กวนส้นตีน !!!

อย่ามาทำตัวพศ.


เสนอนิยามใหม่

พศ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง