พศิน


1

ลูกแม่จงดี

กับพ่อวัลลพ


เสนอนิยามใหม่

พศิน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง