พลศึกษา


2

พลศึกษา เป็นวิชาเรียนเกี่ยวกับแมวน้ำ (@earth2401 กล่าว)

แม่ย้อยยยยยย ไม่อยากเรียนวิชาพลศึกษาเลย


เสนอนิยามใหม่

พลศึกษา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง