นิยามที่ดีที่สุด
พลศึกษา

พลศึกษา เป็นวิชาเรียนเกี่ยวกับแมวน้ำ (@earth2401 กล่าว)


แม่ย้อยยยยยย ไม่อยากเรียนวิชาพลศึกษาเลย