พลพัฒน์


6

ไอ้แหลม ไอ้หนาม ไอ้เฮง

คุยกับทีวีทำไมลูก


เสนอนิยามใหม่

พลพัฒน์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง