นิยามที่ดีที่สุด
พลพัฒน์

ไอ้แหลม ไอ้หนาม ไอ้เฮง


คุยกับทีวีทำไมลูก