นิยามที่ดีที่สุด
พลตรีนะคำมวย

คนเหี้ยไรชื่อนะคำมวย


พล.ต.นะคำมวย ออกโรงโต้ถูกประกาศจับ ป.ป.ส.ชี้ พิสูจน์ได้ตามขั้นตอนยุติธรรมไทย