พลตรีนะคำมวย


23

คนเหี้ยไรชื่อนะคำมวย

พล.ต.นะคำมวย ออกโรงโต้ถูกประกาศจับ ป.ป.ส.ชี้ พิสูจน์ได้ตามขั้นตอนยุติธรรมไทย


เสนอนิยามใหม่

พลตรีนะคำมวย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง