นิยามที่ดีที่สุด
เพลง

เสียงเพลงที่มีให้ฟังเวลาเบื่อๆ


เพลงเป็นดนตรีชนิดหนึ่ง(?)

เพลง

เป็นเด็กซื่อๆ บ๊องๆ ไม่เต็ม :3


เพลงเปนเด็กที่ ใกล้โรคจิต