เพลง


1

เสียงเพลงที่มีให้ฟังเวลาเบื่อๆ

เพลงเป็นดนตรีชนิดหนึ่ง(?)


0

เป็นเด็กซื่อๆ บ๊องๆ ไม่เต็ม :3

เพลงเปนเด็กที่ ใกล้โรคจิต


เสนอนิยามใหม่

เพลง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง