นิยามที่ดีที่สุด
พลังที่ซ่อนอยู่ (ฉบับแปลง)

เพลงนี้ขับร้องโดย "เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์" และ "ถวัลย์ ดัชนี" เป็นเพลงประกอบละครเรื่อง the sixth sense สื่อรักสัมผัสหัวใจ


มันเพราะมาก