เพิ่ล


9

เพื่อน

หงาวจาง อยากเมเพิ่ลคุยคร่า


เสนอนิยามใหม่

เพิ่ล
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง