พฤศจิกาคม


21

เดือนพิเศษของท่านนายกรัฐมนเอก

แผนของเราจะเสร็จในเดือนพฤศจิกาคมนี้คะ


เสนอนิยามใหม่

พฤศจิกาคม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง