นิยามที่ดีที่สุด
พฤศจิกาคม

เดือนพิเศษของท่านนายกรัฐมนเอก


แผนของเราจะเสร็จในเดือนพฤศจิกาคมนี้คะ