พร้อมพงษ์


1

ชื่อเรียกสถานีหนึ่งของบีทีเอส แต่ก็สามารถนำไปใช้เป็นมุกได้

ไม่ได้ลงมาคนเดียว เพราะผมมา BTS พร้อมพงษ์


เสนอนิยามใหม่

พร้อมพงษ์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง