พรหล้า


3

เป็นชื่อที่เรียกเพี้ยนมาจากชื่อในภาษาอังกฤษ Paula (พอลล่า)
แต่ลักษณะของเสียงที่เรียกดันไปพ้องหรือใกล้เคียงกับ พรหล้า
จึงเกิดคำๆนี้ขึ้น

What is your name?
i'm Paula or พรหล้า in thai language.


เสนอนิยามใหม่

พรหล้า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง