นิยามที่ดีที่สุด
พรหล้า

เป็นชื่อที่เรียกเพี้ยนมาจากชื่อในภาษาอังกฤษ Paula (พอลล่า)
แต่ลักษณะของเสียงที่เรียกดันไปพ้องหรือใกล้เคียงกับ พรหล้า
จึงเกิดคำๆนี้ขึ้น


What is your name?
i'm Paula or พรหล้า in thai language.