พล


-1

ใช้เรียกคนอื่นที่เป็นตุ๊ด ที่อยู่แถวตลาดพลู

ไอ่เหี้ยตุ๊ดนรกพล


-1

ตุ๊ดที่เรียนอยู่ที่บางมด พบได้ทั่วไปแถวตลาดพลู

ตุ๊ดนรกพล
บัดซบพล
ชั่วพล


เสนอนิยามใหม่

พล
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง