นิยามที่ดีที่สุด
พล

ตุ๊ดที่เรียนอยู่ที่บางมด พบได้ทั่วไปแถวตลาดพลู


ตุ๊ดนรกพล
บัดซบพล
ชั่วพล

พล

ใช้เรียกคนอื่นที่เป็นตุ๊ด ที่อยู่แถวตลาดพลู


ไอ่เหี้ยตุ๊ดนรกพล