พลับ


1

เด็กกาก โปรพีบี

ไอ้กากพลับ


เสนอนิยามใหม่

พลับ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง