แจร้


4

คำที่ถูกต้องคือ จ้า แต่เพี้ยนเลียนแบบมากจากเสียงอ่านที่กระแดะนิดหน่อย

ไปละแจร้


เสนอนิยามใหม่

แจร้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง