นิยามที่ดีที่สุด
แจร้

คำที่ถูกต้องคือ จ้า แต่เพี้ยนเลียนแบบมากจากเสียงอ่านที่กระแดะนิดหน่อย


ไปละแจร้