จริงอะไรจริง


20

จริง ๆ หรือโคตร ๆ (ภาษาอังกฤษ: very หรือ really) นิยมใช้ต่อจากคำวิเศษณ์ เพื่อเพิ่มรสชาติ ความเข้มข้น และความกากของคำนั้น ๆ

เหยยยยดดดดด เธอช่างโง่จริงอะไรจริง


เสนอนิยามใหม่

จริงอะไรจริง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง