นิยามที่ดีที่สุด
จริงอะไรจริง

จริง ๆ หรือโคตร ๆ (ภาษาอังกฤษ: very หรือ really) นิยมใช้ต่อจากคำวิเศษณ์ เพื่อเพิ่มรสชาติ ความเข้มข้น และความกากของคำนั้น ๆ


เหยยยยดดดดด เธอช่างโง่จริงอะไรจริง