เจรง


1

จริง

ถามเจรง
เห้ยเจรงดิ


เสนอนิยามใหม่

เจรง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง