นิยามที่ดีที่สุด
จึ๊ยอึ๊ย

จะเอ๋


จึ๊ยอึ๊ยนะคับๆๆๆๆ