จึ๊ยอึ๊ย


2

จะเอ๋

จึ๊ยอึ๊ยนะคับๆๆๆๆ


เสนอนิยามใหม่

จึ๊ยอึ๊ย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง