นิยามที่ดีที่สุด
จร๊

มากจากคำว่าจร้า


ได้จร๊ ที่ไหนจร๊