จร๊


1

มากจากคำว่าจร้า

ได้จร๊ ที่ไหนจร๊


เสนอนิยามใหม่

จร๊
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง