นิยามที่ดีที่สุด
จริงดิ

เป็นคำถามเวลาสงสัย


จริงดิ,จริงป่าว,จริงเหรอ