จริงดิ


1

เป็นคำถามเวลาสงสัย

จริงดิ,จริงป่าว,จริงเหรอ


เสนอนิยามใหม่

จริงดิ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง