เจริญพันธุ์


16

อวยพรให้มีความเจริญเติบโตด้านร่างกาย

คนสมัยก่อนเขาบินไม่ได้นะ

เจริญพันธุ์


เสนอนิยามใหม่

เจริญพันธุ์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง