นิยามที่ดีที่สุด
เจริญพันธุ์

อวยพรให้มีความเจริญเติบโตด้านร่างกาย


คนสมัยก่อนเขาบินไม่ได้นะ

เจริญพันธุ์