นิยามที่ดีที่สุด
เจริญเพลิง

เจริญพร. คำทิ้งท้ายของ วอร์ วชิร่า เมทัล


อตมาว่า โยมคนนี้ช่างเฮพวี่เสียจริง เจริญเพลิง