เจริญเพลิง


4

เจริญพร. คำทิ้งท้ายของ วอร์ วชิร่า เมทัล

อตมาว่า โยมคนนี้ช่างเฮพวี่เสียจริง เจริญเพลิง


เสนอนิยามใหม่

เจริญเพลิง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง