นิยามที่ดีที่สุด
จาระบี

เจ้าชู้ - ลื่นยิ่งกว่าปลาไหล


ชาติที่แล้วเกิดเป็นจาระบีหรือไงฟวะ สับรางได้ไงตั้งเจ็ดคน