จาระบี


16

เจ้าชู้ - ลื่นยิ่งกว่าปลาไหล

ชาติที่แล้วเกิดเป็นจาระบีหรือไงฟวะ สับรางได้ไงตั้งเจ็ดคน


เสนอนิยามใหม่

จาระบี
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง