นิยามที่ดีที่สุด
เจโรมี้ ที่รัก

เจโรมี้ เขาเป็นตัวละครสมมุติที่บุรุษผู้ที่น่ารักเกินบรรยายตั้งขึ้นมา ด้วยความน่ารักของเขาเเล้วจึงมีคำว่าที่รักลงท้าย แล้วกลายเป็น เจโรมี้ ที่รัก !


เจโรมี้

เ = เจ้าชาย
จ = ใจกล้า
โ = โสด
ร = รักจริง
มี้ = ชื่อเค้า 555.