เจโรมี้ ที่รัก


0

เจโรมี้ เขาเป็นตัวละครสมมุติที่บุรุษผู้ที่น่ารักเกินบรรยายตั้งขึ้นมา ด้วยความน่ารักของเขาเเล้วจึงมีคำว่าที่รักลงท้าย แล้วกลายเป็น เจโรมี้ ที่รัก !

เจโรมี้

เ = เจ้าชาย
จ = ใจกล้า
โ = โสด
ร = รักจริง
มี้ = ชื่อเค้า 555.


เสนอนิยามใหม่

เจโรมี้ ที่รัก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง