จริม


6

จริง

ลุงตงแม่มจ้องผสมพันธุ์ตัลหลอดเวย์จริมๆ


เสนอนิยามใหม่

จริม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง