นิยามที่ดีที่สุด
จริม

จริง


ลุงตงแม่มจ้องผสมพันธุ์ตัลหลอดเวย์จริมๆ