ใจร่มร่ม


5

แปลว่า ใจเย็นๆ

มึงหัดใจร่มร่มมั้งสิ ตายไปจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลาน จะไม่ถกไม่ถามเรื่องสุขภาพซักคำ


เสนอนิยามใหม่

ใจร่มร่ม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง