นิยามที่ดีที่สุด
ใจร่มร่ม

แปลว่า ใจเย็นๆ


มึงหัดใจร่มร่มมั้งสิ ตายไปจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลาน จะไม่ถกไม่ถามเรื่องสุขภาพซักคำ