จริมๆ


8

จริงๆ

ผู้ชายคนนั้นน่ารักจริมๆ


เสนอนิยามใหม่

จริมๆ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง