จรัญ


1

เป็นคนที่หล่อมาก

จรัญ หล่อมาก ๆ และรวยด้วย


เสนอนิยามใหม่

จรัญ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง