จูยอน


1

แฟนคิมยูจิน <3

น่ารัก


เสนอนิยามใหม่

จูยอน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง