เจียม


1

ลูกน้องแม้ว ปัจจุบันลี้ภัยไปอยู่ฝรั่งเศส

112


เสนอนิยามใหม่

เจียม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง