นิยามที่ดีที่สุด
เจียม

ลูกน้องแม้ว ปัจจุบันลี้ภัยไปอยู่ฝรั่งเศส


112