เจยบุง


1

ไรจัง

อะไรเจยบุง


1

เจยบุง เป็นภาษาอินโดนีเซีย แปลว่า กระเทย

เตง เค้าไม่ได้เป็นเจยบุงนะ


1

ผวนมาจกคำว่า จุงเบย และแปลว่า จังเลย

ลิลลี่น่ารักเจยบุง


เสนอนิยามใหม่

เจยบุง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง