จำยาน


9

แปลว่าตำนานนั่นแหละไอเหี้ย

ไม่บอกไอสัส


1

การพิมคำว่าตำนานผิด เพราะเสือกไปกด จอ จาน แทน ตอ เต่า ซึ่งก็เสือกอยู่ใกล้กัน

ไอเหี้ยเกมนี้แม่งจำยานสัดๆ


0

กาก

กากจริงมึง


เสนอนิยามใหม่

จำยาน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง