นิยามที่ดีที่สุด
จำยาน

แปลว่าตำนานนั่นแหละไอเหี้ย


ไม่บอกไอสัส

จำยาน

การพิมคำว่าตำนานผิด เพราะเสือกไปกด จอ จาน แทน ตอ เต่า ซึ่งก็เสือกอยู่ใกล้กัน


ไอเหี้ยเกมนี้แม่งจำยานสัดๆ

จำยาน

กาก


กากจริงมึง