เจ้ย


-1

เจ้ย = เงียบ...

"มึง เจ้ย ไปเลยนะ"

"ช่วย เจ้ย สัก 5 นาทีได้มั้ยคะ?"


เสนอนิยามใหม่

เจ้ย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง