จัย


2

เป็นการเขียนของวัยรุ่น

ขอบ " จัย " นะคับๆ


เสนอนิยามใหม่

จัย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง