นิยามที่ดีที่สุด
จัย

เป็นการเขียนของวัยรุ่น


ขอบ " จัย " นะคับๆ