เจมส์มาร์


-1

หล่อ เท่ ตาตี่

หน้ายังกะเจมส์มาร์


เสนอนิยามใหม่

เจมส์มาร์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง