เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข


1

เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข

ชื่อดารานักแสดงไทยทีวีศรีช่อง 3


1

หล่อ

มึงแม่งเจมส์จิว่ะ=มึงแม่งหล่อว่ะ


เสนอนิยามใหม่

เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง