นิยามที่ดีที่สุด
เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข

หล่อ


มึงแม่งเจมส์จิว่ะ=มึงแม่งหล่อว่ะ

เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข

เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข


ชื่อดารานักแสดงไทยทีวีศรีช่อง 3